2017

/2017
20172018-07-10T10:10:03+00:00

Lady (gemeng) 50 x 75 cm    Australian lady (gemengd) 35 x 55 cm    Favorite shoes (gemengd) 35 x 55 cm    Rizwan (gemengd) 55 x 75 cm

Mijmeren (gemengd) 55 x 75 cm    Mozes (gemengd) 35 x 55 cm    Rechter XVIII (gemengd) 35 x 55 cm    Rechter XVIIII (gemengd) 25 x 35 cm

Lady Jessica (gemengd) 35 x 55 cm    Relaxing (gemengd) 20 x 30 cm    Who am I (gemengd) 55 x 75 cm    Schimmen I (gemengd) 35 x 55 cm

six boys one girl (gemengd) 25 x 35 cm    Vrouwen en kinderen (gemengd) 35 x 55 cm    Waiting (gemengd) 25 x 65 cm    Vrouw in geel (gemengd) 30 x 55 cm

Caro II    Caro I    Schimmen II (gemengde techniek)    Vrouw met ringen (gemengd) 75 x 105 cm

Claire (gemengd) 35 x 55 cm    Margon (gemengd) 75 x 110 cm

 

terug naar 2016                                                                                                                                                    verder naar 2018